Veiling 2 september 2023

Dit is de laatste rest van de nog onverkochte kavels van onze zomerspecials
ALLEEN DEZE TEGEN VASTE PRIJZEN!
DIRECTE VERKOOP TEGEN VASTE PRIJZEN. BIJZONDERHEDEN VAN LEO VAN DER MEER EN VINCENT PRANGE. Op DEZE kavels kan niet geboden worden. Wie zich het eerste meldt is koper! Toeslag 10% voor de vereniging. Deze lijst is flink aangevuld en afgeprijsd want alles moet weg!
Toeslag 10% voor de vereniging. Let op: deze aanbiedingen zijn zo goedkoop en komen nooit meer terug. WIE HET EERSTE KOMT, HEEFT HET KAVEL!
Nr.o/*jaartalDe nummers 13 t/m 44 zijn allemaal afgebeeld op de website!cat.prijs
13**1890REGNO, nr. 36-de 20c, nr 43 de 2 Lire en nr 58 20/50c: 3 zegels met volle gom, geringe plakker en goede centrering. Een aanwinst voor de kritische verzamelaar. 660.00 30.00
14o1863REGNO/ 4 zegels met zeldzame trein/bootstempels 10.00
16*1890REGNO, 3 zegels met 2c opdrukken, 2 kopstaand (56 en 50a) 1 zonder waardecijfer (nr. 50 onbekend). Uiterst zeldzaam of zelfs uniek. Maar wel alle drie gerepareerd. Bijzonder.RRR 20.00
18bfst1923REGNO, Congresso nr. 123, de 10c op briefstukje met speciaal stempel 600.00 45.00
19o1923REGNO. Congresso nr 124, de 15c met keur Biondi 300.00 45.00
21o1928REGNO. 1,25 l. Filiberto 235/I in lijntanding 13 3/4 mooi gebruiksstempel 1,800.00 50.00
25o1935REGNO, de Belliniserie Luchtpost. S1516, A90-94 echt en mooi gestempeld 1,050.00 100.00
26o1924REGNO, Segnatasse Vaglia 4b met verschoven L 1. Niet in Sassone! 550.00 40.00
27o/*1924REGNO. De Lire Una opdrukken, de 10c (3ex.)**, de 15c * (1) en de 5c o (2ex.) en de 15c o (2 ex.) Totaal 8 kostbare zegels uit de serie S.30 gebruikt voor studie 1,200.00 40.00
38***1918Venezia Giulia nr 22 eac de 10c opdruk a cavallo in randblok van 10 ex 1,100.00 10.00
39***1918Venezia Giulia nr 22 eac de 10c opdruk a cavallo in blok van 4 exc. 440.00 10.00
40***1918Venezia Giulia 12 zegels o.a. met gedeplaceerde opdrukken 10.00
41***1918Venezia Giulia. 2 kaartjes met blokken en verschoven opdrukken 39 zegels 10.00
Klaar met deze studie verzameling. Nu nog 3 kavels iets heel anders!
42***1911Zegel 15c een nooit uitgegeven ontwerp t.g.v. inauguratie van het Altaar des Vaderlands 30.00
43(*)1890Regno. Valevole-zegel 2c op 1,75/ sterk naar boven geschoven opdruk (mist tanden)bod
44o1889REGNO. Een heel bijzonder kaartje. Uit duizenden zegels heb ik 10 stuks met een zeldzaam stempel uitgezocht: Vaglia, Telegrafo, Dogana, Etranger etc. Kijk maar! 30.00
VEILING 2 SEPTEMBER
NU BIEDEN IN DE ZAAL!! Dus géén vaste prijzen meer!
NU VOLGT DE ZAALVEILING VAN 2 SEPTEMBER IN CASTRICUM
Schriftelijke biedingen uiterlijk 1 september 21.00 uur op [email protected]
Wij beginnen met een stapel van ruim 1 meter hoog met oude albums en restverzamelingen van Leo en Vincent tegen dumpprijzen. Alles moet weg. Niets is op de website afgebeeld. De werkelijke waarde is gegarandeerd een veelvoud van de inzet! Dus schriftelijk bieden in de blind is zonder risico!
KOM DUS NAAR CASTRICUM EN SLA JE SLAG. Unieke kansen!
De veilingmeester neemt niets mee terug naar huis en verlaagt zonodig ter plekke de prijzen! Alles moet echt weg. De kavels zijn niet afgebeeld.
Verzamelingen in albums en stockboeken. Iets heel bijzonders! Voor geen geld !
45stockboek**/oRestvoorraad in stockboek met back of the book Regno. Waarde ongeveer €1500 15.00
46verz. oREGNO. Verzameling op bladen in binder. 1930-1970 Met leuke waarden 20.00
47verz. **/oREGNO MOOIE VERZAMELING blokken van 4. Enorme cat. waarde 40.00
48verz. o/***Libia, Koninkrijk gestempeld. Schaars! In stockboek 14 p. vol 15.00
49voorraadoREGNO in 2 grote stockboeken van 16 p. 10.00
50verz,oVen. Giulia gestempelde blocs van 4 en postfrisse voorraad RSI en Luogotenenza 10.00
51voorraadoRepubliek, schitterende voorraad ook Euro-periode in prachtig dik, nieuw stockboek 32 pagina's waarvan 18 pagina's volgestopt, rest leeg 15.00
52verz. oTriest A vanaf AMVG. Pracht voorraad. Ook voor doorverkoop. 20.00
53voorraadoModern Italië Eurozegels in A5 stockboek 10 p. Volgestopt.Prima voor rondzendboekjes!!! 10.00
54zegelsoBelastingzegels Groot stockboek 24 pag. voor 50% met Italiaanse belastingzegels 10.00
55voorraado/***VATICAAN. Fantastische voorraad oud en nieuw in groot stockboek 16 p. 1,500.00 15.00
56voorraad***/oStockboek Italië groot formaat 16 pag. Waard om uit te zoeken! 10.00
57voorraad***/oVoorraadboek Regno en Vaticaan Geschatte waarde van het boek 150.- 10.00
58voorraado/***Italië republiek vroege periode in enorm stockboek met ijzer beslag 40 pag. Weggeefprijs 10.00
59voorraadoSAN MARINO OUD EN NIEUW 18 pag. gestempeld in groot stockboek. Moet weg 10.00
59 Avoorraad**SAN MARINO OUD EN NIEUW 15 Pag ongestempeld in groot stockboek. Moet weg 10.00
60voorraado/***Dik stockboek met enkele blokken Irak, Europablok 1961 Liechtenstein, Israel blok etc 10.00
en grote voorraad dubbelen REGNO, waarbij hoge waarden
61voorraadoREGNO Enorm mooi stockboek met ijzerbeslag, 48 p. dun gesorteerd. Baggerprijs 10.00
62verz. o/***Italië. 1852-heden. Waardevolle verzameling in zelfgemaakt album met goed materiaal. 50.00
63verz. o/***FIUME. In stockboekje verzameling aardig gevuld met complete series dubbel verzameld
zowel gestempelde als ongestempelde verzameling. 25.00
Nu nieuwe kavels zegels uit een gespecialiseerde verzameling. Moet echt weg!
deze kavels zijn wél allemaal afgebeeld op de website www.filitalia.nl
641861**REGNO. Een unieke kans! Blz. 45 Sassone. De emissioni per le Province Napoletane
9 van de 10 waarden met eerste plakker. Gegarandeerd echt. De 2 belangrijke waarden
de 1/2 gr en 5 gr. met keurmerk A.F(iecchi). Die 2 staan al 1150 €. Prachtkwaliteit. 2,250.00 80.00
651861***Prov. Napolitane. De 1 gr. zwart met kopstaand beeld. Waarschijnlijk nadruk 30.00
661861oRegno Sardegna. 10c in 3 sterk verschillende kleuren, w.o. zeldzame kleur grijs 900.00 20.00
671863verz.REGNO. 33 x de 15 c onget. nr. 12 of 13, 23 ex ** en 10 x gest, beide types uitzoeken 1,000.00 60.00
681863*REGNO nr 13, achterzijde ook bedrukt met dubbeldrukR 50.00
691863oREGNO nr 21h. VE II 60 c. met kopstaand watermerk. Puntstempel 190, RRR 800.00 80.00
701863oREGNO L 18, de 15c met kopstaand watermerk en watermerk lettere M (parziale) RR 1,250.00 80.00
711863oREGNO T 22f de 2 Lire kopstaand watermerk RRR 6500 2,000.00 100.00
Nu topzegels en mooie series van hoge kwaliteit uit dezelfde verzameling
Vooral gestempeld zeldzame nummers! Echt gestempelde zegels!
721879oREGNO nr. 41, Umberto I, de 30c bruin met nr. stempel 318 (echt gestempeld) 4,500.00 90.00
731879oREGNO nr. 41, Umberto I,lichtbruin perfect gecentreerd (zeldzaam) stempel onduidelijk 4,500.00 50.00
741867oREGNO, Torinodruk T14h 1c kopstaand watermerk prachtzegel 15.00
751865oREGNO 25da. 20/15c hoefijzer opdruk verschoven naar onderen en rechts 6,500.00 90.00
761879oREGNO, Umberto I complete serie incl. 30 c en 2 L echt gest. Nette serie 50.00
771879**REGNO, Umberto I, 3 ongest. Zegels met echte gom redelijke ec. De 25 c
zelfs zeer mooi gecentreerd (Sassone 1100,-), 39 20c, 40 25c, 41 30c 40.00
781879**REGNO Umberto I , de 30c (41) optimaal gecentreerd met volle gom 450.00 35.00
791879oREGNO, Umberto I, nr. 43 de 2 L met zeldzaam ruitstempel 650.00 50.00
801870***REGNO, Umberto I, nr. 43 de 2 lire postfris optimaal gecentreerd, gesigneerd Raybaudi 250.00 25.00
811879oREGNO Umberto I, nr.43, de 2 Lire optimaal gestempeld met groot rondstempel
Iodi, 21 Apr 1890 (oogluikend toegestaan) 650.00 50.00
Nu 2 echt gestempelde Propaganda Fide zegels. Deze werden alleen in Rome 3 dagen lang verkocht en waren geldig van 11.6 tot 30.6. 1923. Onvindbaar! Deze worden onder volle garantie verkocht.
821923o131. De 20c. Met echte gebruikstempels Roma 12.6.1923 (2e dag uitgifte) 425.00 85.00
831923o134. De 1 L, stempel (Roma) distribuzione (voor buitenland brief) 30.6.1923,
laatste dag geldigheid 425.00 85.00
841890o56 b Umberto ! 2c op 5c, coda sottile, de dunne staart van het cijfer 2 10.00
851891bfstREGNO briefstuk met de 2 c Valevole gehalveerd samen met nr. 56 2/5cR 20.00
861901**REGNO Leone 71,72,73 en 78 met VE III 10c, 20c, 25c en 5 Lire vrijwel p.f. 970.00 20.00
871909**REGNO, Michetti VE 15c zwart prachtstuk 120.00 12.00
881911**REGNO, 97/98 Garibaldi. miniem plakkerspoor, optimaal gecentreerd 275.00 12.00
891916***REGNO, 106 s 20/15c Michetti rechter streepjes mankeren 450.00 30.00
901911oREGNO, Garibaldiserie S. 13 mooi gebruikt 525.00 35.00
911922oREGNO Congresso Filatelico, de 10c 123 en 25c 125 met speciaal stempel 900.00 75.00
921923**REGNO, de 5 Lire Manzoni, keurstempeltje, zeer fris ex. met plakkerspoor 1,000.00 65.00
931924***REGNO, Vittorio Veneto de serie met opdruk LIRE UNA met garantie 275.00 35.00
941925oREGNO, Jubileum VE III, de 1,25 tanding 11 (191) 240.00 25.00
951926oREGNO, S. Franciscus 30c (193) en 1,25 L (196) t. 1/2 196 met tab 53.00 8.00
961926oREGNO, S43, Milizia I, 4 w. echt gestempeld leesbare data. Zeer zeldzaam 650.00 75.00
97288**REGNO, Emanuele Filiberto S 49, cpl., serie zeer mooi licht pl.spoor 280.00 30.00
981928oREGNO, S.46 Milizia II, 30c, 50c en 1,25 echt gestempeld met leestbare data, de
5 lire echter niet leestbaar en deze daarom geteld als ongestempeld 520.00 50.00
991929oREGNO. 258-61, de 10 , 20, 25 en 50 Lire Imperiale mooie serie 115.00 15.00
1001930oREGNO, 272-275, Milizia III. Mooi gestempeld, zie scan 1,100.00 45.00
1011930oREGNO 280 5 lire Ferrucci, echt gestempeld leesbaar 175.00 25.00
1021931oREGNO, Antonio, de 75 c in tanding 12 725.00 50.00
1031932oREGNO, Garibaldi, de 3 hoogste waarden leesbaar gestempeld 525.00 50.00
1041933oREGNO. Anno Santo, de 2,55 lire echt gestempeld 375.00 40.00
1051934oREGNO, voetbal de hoogste waarde 5 L. echt gestempeld 30.11.34 Laatste dag 1,025.00 100.00
1061934oREGNO, voetbal A69 in zeldzaam blok van 4 echt gestempeld 280.00 30.00
1071934oREGNO, Medaglie, 374,375 en 376 de 3 hoogste waarden echt gestempeld 300.00 35.00
1081934oREGNO, Milizia V, S.80 incl, luchtpost echt gestempeld 180.00 20.00
1091935oREGNO, Muziek: Bellini de 2 hoge waarden 1,75 en 2,75 Lire echt gestempeld 1,175.00 90.00
1101936oREGNO, Horatius, hoge waarden echt gest. 2,55 (405) en A 38 1 L, luchtpost 1,025.00 75.00
1111937oREGNO nr 425, de 2,75 lire zwart Augustus, Mooi en echt gestempeld 475.00 50.00
1121937oREGNO Stradivarius 20c (427) in hoekblok van 4, voor muziekliefhebstersbod
1131937oREGNO, Stradivarius (427 en 434) prachtig, echt gestempeld 20c en 2,55 L. 450.00 45.00
1141941***REGNO, Duits-It. vriendschap S. 96 - 6 waarden postfris 125.00 10.00
NU back of the book REGNO
1151917oLuchtpost nr. 22. Napoli-Parlermo met speciaal stempel 85.00 20.00
1161924**reclameaanhangsel Tantal op de 50c (nr 18) Moet nu echt weg 4,000.00 bod
1171903***Expresse nr. 1, de 25c rood postfris 225.00 15.00
1181924oExpresse nr. 10, 1,60/1,20 lire rood/blauw echt gestempeld moeilijk te vinden 240.00 20.00
1191925***Expresse 11 in paar waarvan 1 gedeeltelijk getand, niet in catalogi? 30.00
1201870oSegnatasse 10 lire gestempeld met het cijfer 10 kopstaand (14b) + nog 4 kopstaanders 700.00 bod
1211874proefRicognizione 10 c geel, ministerproef op dik papier met watermerk super!! RRR 75.00
Repubblica Sociale (Saló republiek)
1221944n.em.Zeer, zeer zeldzame veldpostkaart van de RSI, propaganda Italia s'è desta! (ontwaakt)RRR 150.00
1231944***Propaganda-aanhangsel serie van 12 met GNR opdruk Type II (Brescia) 500.00 50.00
1241945oRSI/luogotenenza, 2 noodporten (2 Lire) met T stempelsbod
CURIOSA: Vignetten en propagandazegels
1251933***Balbo-vlucht 2 vignetten (zelfde als de schitterende posters, die nu 5000 Euro kosten)bod
1261945(x)C144C131:
C147C131:
C149C131:
CC131:C155
Zeldzaam vignet (scheurtje) het koninklijk paar met de tekst Het Pantheon wacht op ubod
1271938*Zegel voor de lidkaart van de Fascistische partij. Jaarcontributie PNF blijkbaar 30 Lirebod
1281908FDSpeciale kaart met de 10 driehoekszegels ten bate van Sicilië (Vulkaanramp)bod
En dan nu stempeltjes en watermerken. Allemaal unieke zaken!
1291863oRegno/Levant.Londense druk paartje 40c met puntstempel 235 (Tunis) 120.00
1301863oRegno/Levant Londense de 2 Lire met puntstempel 235 (Tunis) 400.00
1311863oREGNO, 9 zegels met scheepsstempel Peroscafi Postale ItalianiRR 150.00
1321874oRegno/1c- Estero opdruk. Dit zegel heeft geen watermerk kroon, alleen maar lettere IN
Dit is een unicum. Staat in geen enkele speciale catalogus. Schatting: €1000 - 2 scans 450.00
1331863oL22. licht scharlaken. De 2 Lire. Staat €1000, maar alleen met bijna 100% kaststempel 7,500.00 200.00
Peroscafi Postali Italiani (dit kleine formaat stempel onvindbaar in de literatuur)
1341908bfstLevant Costantinopoli nr 2, 20 PARA/10c op briefstukje900,00++ 50.00
Nu Italiaanse koloniën. Ongestempelde series en losse echt gestempelde zegels RRR
1351932***Colonie generale Garibaldi, compleet met luchtpost S.2, 17 waarden postfris 650.00 75.00
1361933**Colonie generale, 50 jaar Eritrea, serie compleet met luchtpost 18 waarden 1,000.00 120.00
1371933oColonie generale, Decennale, 5c (22), 1,75 (37) en 2,75 L (38) 130.00 40.00
1381933**Colonie generale, Decennale S.8 serie compleetv 10 w. 240.00 30.00
1391933**Colonie generale, 50 jaar Eritrea, S. 15 alleen de luchtpostserie compleet 7 waarden 500.00 60.00
1401931oCirenaica, de 75c Antoniano zwart (90) 30.00 9.00
1411912bfstEgeo, 1/2, de 25 en 50c met opdruk EGEO op briefstukjes 140.00 16.00
1421934oEGEO, voetbal de 1,25 l (78) 260.00 35.00
1431923oEritrea, Manzoni 15, 30 en 50c 335.00 75.00
1441903oEritrea, segnatasse opdruk hoog, de 20c, 30c, 1l en 2l,(3,4,8,9) 480.00 90.00
1451934oEritrea, luchtpost A6 2 Lire, afgestempeld Melaha Tripoli. Bijzonder stempel 65.00 25.00
1461924-50oEritrea 4 gestempelde zegels op kaartje 175.00 40.00
1471930oEritrea Soggetti Africani, 5 waarden echt gebruikt 77.00 22.00
1481931/2oLibia Fiera 98, 113 en 130 110.00 25.00
1491931/8oLibia Fiera A 3, A4, A22,149,150,151 125.00 30.00
1501925oLibia, luchtpost 1 en 2: 50 en 80c 175.00 45.00
1511922/34oTripolitania 3 mooi gestempelde zegels 7, 24, 97 105.00 30.00
1521933***Tripolitania. De Zeppelin-serie. Topkwaliteit 300.00 60.00
1531950oRepubblica Italiana, paartje van de 55 Lire Radio, voorbeeldig gestempeld 240.00 25.00
1541935oVATICAAN, Juridisch Congres mooie serie 275.00 25.00
1551936oVaticaan, 51, 75c Katholieke pers 120.00 10.00
1561933oVaticaan, 28 t/m 31 4 hoge waarden mooi gestempeld 198.00 16.00
BRIEVEN, CURIOSA ETC. Opletten! Voor iedereen interessant|
1571944/5brRSI, 5 brieven. 1 brief kwam aan in Zwitserland op de dag dat Hitler zijn laatste
verjaardagstaartje at! 20.5. 1945 Historisch document! Duidelijk aankomststempel. 50.00
1581941/7br4 censuurbrieven, waarvan 3 uit Triest 30.00
159brVATICAAN, ongeveer 30 mooi gefrankeerde brieven en FDC's 5.00
Van een topverzameling Italiaanse luchtposthistorie
1601917brEerste vluchten Palermo-Napels v.v 3 brieven met speciale zegels, stempels en vignetten 100.00
1611926brTorino-Trieste 1e vlucht en diverse tussenlandingen: 6 brieven en kaarten etc.,
prachtig begin van een belangrijke verzameling luchtpost 120.00
1621928brEerste vlucht van SANA Genova-Roma-Napoli-Palermo. 3 eerste vluchten met de ver- 100.00
schillende etappes. Mooi geheel luchtposthistorie met officiële kleurstempels.
1631917brEerste vluchten Torino-Roma v.v. 6 kaarten van deze vlucht gefrankeerd met speciale
luchtpostzegel. Kostbare opzet van een speciaalverzameling Italiaanse luchtpost met
daarbij extra bijzondere kaart met echte handtekening van piloot De Benardi 200.00
1641918verzrestverzameling op blad met afwijkingen Triento-Trieste en een mooie gelopen kaart 50.00
165verz.gestempelde verzameling opgezet op 13 zelf gemaakte bladen van Levant La Canea 2,000.00 50.00