Lidmaatschap

Het lidmaatschap kost slechts €15 per jaar en dat bedrag kan worden overgemaakt op bankrekening  NL17 RABO 0346 8193 69 t.n.v. Filitalia.. Buitenlandse leden betalen i.v.m. de hogere verzendkosten voor het clubblad buiten Nederland €20 contributie per jaar. Dit bedrag kan binnen de EU kosteloos overgemaakt worden op IBAN  NL17 RABO 0346 8193 69 met BIC RABONL2U t.n.v. Filitalia.
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 1 januari, maar uw opzegging moet voor 1 oktober binnen zijn. Opzeggingen na deze datum kunnen niet meer in behandeling worden genomen aangezien een gedeelte van de contributie aan de Bond moet worden afgestaan.
Aanmeldingen kunnen mondeling, schriftelijk of per e-mail plaats vinden. Het lidmaatschap gaat in zodra uw eerste contributiebetaling is ontvangen.

Foreign membership

Although Filitalia is a Dutch speaking society for Italian Stamp collectors, we do accept foreign members as well. Full foreign membership costs 20 EURO per year. In case you do not want to receive our Dutch magazine four times a year, membership at a reduced cost of 15 EURO per year is also possible. Membership gives you the right to bid in auctions. Your membership fee can be paid free of charge within the European Union on bank account IBAN NL17RABO0346819369 with BIC RABONL2U on behalf of Vereniging Filitalia, the Netherlands.

Aanmeldformulier lidmaatschap

Velden met een * zijn verplicht

    Ik wil lid worden van de rondzending*

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply..