Jaargang 1 (1998)

Nummer 1
Jan van Riel, Treinpostkantoren (TPK) op hun route naar de Italiaanse noordgrenzen

Nummer 2
niente

Nummer 3
Vincent Prange, Een brief uit Brazilië, een kaart uit Spaans Marokko en Griekse luchtpostzegels… Is dat ook Italië?

Nummer 4
Vincent Prange, Non emesso = niet uitgegeven
Thom van Rossum, De zegels van Italië met reclameaanhangsels uit 1924

Nummer 5
niente

Jaargang 2 (1999)

Nummer 1
Thom van Rossum, Portvrijdom voor Italiaanse charitatieve instellingen
Jan van Riel, Geschiedenis van Trieste

Nummer 2
Jan van Riel, Een ‘perfin’ verhaal
Vincent Prange, De geschiedenis van LATI 1939-1941

Nummer 3
Jan van Riel, De geschiedenis van de Italiaanse luchtpost
Jan van Riel, Cavallini van Sardinië
Jan de Rijke, Francesco Ferrucci
Thom van Rossum, Iets over Italiaanse herdenkingszegels

Nummer 4
Jan van Riel, De geschiedenis van de Italiaanse luchtpost (vervolg)

Nummer 5
Jan van Riel, De geschiedenis van de Italiaanse luchtpost (slot)

Nummer 6
Vincent Prange, Rhodos…december 1944 (een waar gebeurd Kerstverhaal)
Vincent Prange, Nieuwjaarsoverpeinzingen 1934 van generaal Balbo
Leo van der Meer, Het Millennium
Tommaso Bolaffi, Wat een mooie uitvinding!
Jan van Riel, Italiaanse vrijwilligers in de Spaanse Burgeroorlog

Jaargang 3 (2000)

Nummer 1
Frans van de Rivière, Italiaanse poststempels in de 20e eeuw
Jan van Riel, De postgeschiedenis van Modena

Nummer 2
Thom van Rossum, De opdruk A.M.S. op de serie Imperiale
Frans van de Rivière, Italiaanse poststempels in de 20e eeuw (vervolg)

Nummer 3
Frans van de Rivière, Italiaanse poststempels in de 20e eeuw (vervolg)
Vincent Prange, Albanië, de geschiedenis van een verloren stuk Italië

Nummer 4
Vincent Prange, Albanië, de geschiedenis van een verloren stuk Italië (vervolg)

Nummer 5
Vincent Prange, Albanië, de geschiedenis van een verloren stuk Italië (slot)

Nummer 6
Thom van Rossum, Het jaar ‘TIEN’

Jaargang 4 (2001)

Nummer 1
Vincent Prange, De postzegels voor de eskadervlucht van generaal Balbo

Nummer 2
Vincent Prange, Ik heb een afwijking; u (hopelijk) ook? Handleiding voor de gewone Italië-verzamelaar
Vincent Prange, De Italiaanse presentatie tijdens de Eerste Luchtvaart Tentoonstelling in Amsterdam (ELTA)
Thom van Rossum, Een ontwerper nader belicht: Michetti

Nummer 3
Thom van Rossum, Het leven van Giuseppe Garibaldi, dé held van Italië
Vincent Prange, Ik heb een afwijking; u (hopelijk) ook? Handleiding voor de gewone Italië-verzamelaar (vervolg)
Leo van der Meer, Een vervolg op het artikel ‘Een ontwerper nader belicht’

Nummer 4
Thom van Rossum, Het jaar TIEN in de Italiaanse koloniën
Leo van der Meer, Michetti rechtskijkend, de tweede uitgifte

Nummer 5
Vincent Prange, De strippostzegels van San Marino
Irene van der Ploeg, Italiaanse zegels: daar zit muziek in; drie beroemde componisten herdacht
Thom van Rossum, De Gronchi-zegels van 1961 (Sassone 918-921)

Nummer 6
Vincent Prange, De ramp met de ‘Italia’
Thom van Rossum, Corrado Mezzana is kampioen!

Jaargang 5 (2002)

Nummer 1
Thom van Rossum, Italia al lavoro, de kroon op het werk van Mezzana
Vincent Prange, De Italiaanse bezetting van Cerigo, Paxo en Santa Maura (Lefkas)

Nummer 2
Vincent Prange, De nep-uitgiften van Rhodos in 1944 en 1945
Leo van der Meer, Michetti rechtskijkend, de derde uitgifte
Vincent Prange, De kopstaande middenstukken van Libië

Nummer 3
Jan de Rijke, Speciaalverzameling naoorlogs Italië
Thom van Rossum, Fracastoro (Sassone 782)
Thom van Rossum, De afkorting FERT uit de doeken gedaan
Richard Linten, Een interessant Europa-motief: speciale stempels gebruikt in Italië

Nummer 4
Vincent Prange, Het Corfu-incident
Vincent Prange, Nieuwe LATI-vondsten
Cees Ursem, Hoe Italië, Nederlands-Indië, Nederland, filatelie en scheepvaart met elkaar verbonden zijn

Nummer 5
Thom van Rossum, Een bestelling bij de Italiaanse posterijen
Jan van Riel, Strijders voor de eenheid van Italië

Nummer 6
Jan van Riel, Een filatelistische beschouwing over het hertogdom Parma
Vincent Pange, Somalia: een droevig avontuur met prachtige filatelistische gevolgen

Jaargang 6 (2003)

Nummer 1
Vincent Prange, Wat is het verschil tussen Londen en Turijn?

Nummer 2
Thom van Rossum, Fouten op Italiaanse postzegels

Nummer 3
Vincent Prange, Welkom in Amsterdam, mijnheer Balbo

Nummer 4
Thom van Rossum, Fouten op Italiaanse postzegels (vervolg)
Vincent Prange, Het stiefkindje van Sassone: de koloniën
Heinz Findeiss, De luchtpoststrookjes van LATI
Leo van der Meer, Fiume-afstempelingen op SHS-zegels; de bordjes worden verhangen

Nummer 5
Vincent Prange, Landsaanduidingen op Italiaanse zegels
Leo van der Meer, De pakketzegels van Italië, de ‘pacchi postali’ vanaf 1914
Vincent Prange, Post aan Italiaanse krijgsgevangenen in de Tweede Wereldoorlog (1)

Nummer 6
Leo van der Meer, Segnatasse provvisori di Bolzano e dell’ Alto Adige
Cees Ursem, Een nieuw hoofdstuk in de rubriek vondsten
Paolo Bagaglia, Het gelijk van Paolo Vervolg nummer 6 (jaargang 6)
Boekbespreking:
Le tariffe postali Italiane 1862-2000; vier delen (Vaccari 2000)
Ethiopia, History stamps and postal history 1935-1974 door Roberto Sciaky (Vaccari 2003)
Hein de Jong, Poste estensi
Leo van der Meer, Postzegelverzamelen: saai?

Jaargang 7 (2004)

Nummer 1
Thom van Rossum, De rekensom van San Marino
Vincent Prange, Niet in Sassone, wel in Sassone

Nummer 2
Vincent Prange, Tien rupees voor die arme weeskinderen of… mijn handtekening terug
Vincent Prange, Luchtpost naar en van krijgsgevangenen en geïnterneerden tijdens de Tweede Wereldoorlog (2)
Vincent Prange, Dr. Pantelides op Palos, een dorpje op Nisiros
Vincent Prange, De mooiste twee dierenzegels ooit ontworpen
Thom van Rossum, Inhoudsopgave van zes jaargangen Filitalia

Nummer 3
Leo van der Meer, De Michetti 15 centesimi rechtskijkend (vervolg)
Vincent Prange, Pattaconi (=zegels van een te groot formaat)
Hein de Jong, Enige details over Francesco de Pinedo

Nummer 4
Leo van der Meer, De afwijkende perforatiemethoden bij enkele Leoni- en Michettizegels
Thom van Rossum, Triëst – zeven jaar in discussie
Vincent Prange, De wereldreis van De Pinedo: het vervolg
Jos Boes, Over perfins, over Italië en over perfins van Italië

Nummer 5
Vincent Prange, De postgeschiedenis van de Egeo tijdens de Italiaanse tijd
Thom van Rossum, Een speciale zegel uit 1874 voor het libretto de ricognizione postale
Jan van Riel, Italië, daar zit muziek in; bekende en minder bekende Italiaanse componisten op postzegels van Italië

Nummer 6
Jan de Rijke, Een grote vondst in een partijtje op onze veiling
Leo van der Meer, De AMG-FTT-opdrukken van Trieste
Jan van Riel, Italië, daar zit muziek in II
Thom van Rossum, Francobollissimo, kerstprijsvraag 2004

Jaargang 8 (2005)

Nummer 1
Vincent Pange, Wat vinden jullie van het kopen op internet?
Thom van Rossum, Uitslag kerstprijsvraag 2004
Vincent Prange, De duurste zegels van de koloniën: de Servizio di Stato
Vincent Prange, Calcio 1934: Italië werd wereldkampioen

Nummer 2
Vincent Prange, De Fiera van Tripoli
Heinz Findeiss, Nieuwe LATI-vondsten: een halve koffiezak en een rampstuk
Thom van Rossum, Nogmaals Francobollissimo
Leo van der Meer, De waarde van Italiaanse postzegels en hun centreringen

Nummer 3
Cees Ursem, Era fascista italiana
Vincent Prange, Mussolini op postzegels

Nummer 4
Jos Boes, reactie op ‘Era fascista italiana’ uit nummer 3
Dick Wibier, De omzwervingen van een zeer gezochte fdc
Thom van Rossum, Abracadabra uit Triëst
Vincent Prange, Mussolini op postzegels
Ruud Koetsier, Italiaans en Romeins erfgoed in Libië en op postzegels (1)

Nummer 5
Vincent Prange, Leuke, gekke, zeldzame stempels, kijk maar!
Vincent Prange, De Littoranea Libica, Via Balba, Wavell Road, Chadaffi Road (?)
Vincent Prange, Italiaanse nationale filatelistisch congressen 1910-1950
Ruud Koetsier, Italiaans en Romeins erfgoed in Libië en op postzegels (2)

Nummer 6
Vincent Prange, De eerste Triennale delle Terre Italiane d’Oltremare
Cees Ursem, Over PD, PP en PF…
Vincent Prange, Test uw kennis
Cees Ursem, Woordzoeker, Kerstprijsvraag 2005?
Ruud Koetsier, Italiaans en Romeins erfgoed in Libië en op postzegels (3)

Jaargang 9 (2006)

Nummer 1
Vincent Prange, Een stukje postale geschiedenis van Dalmatië in onze februariveiling
Thom van Rossum, De roerige periode van de Luogotenenza (1943-1945)
Ruud Koetsier, Italiaans en Romeins erfgoed in Libië en op postzegels (4)

Nummer 2
Vincent Prange, Hoe de Italiaanse-koloniën-verzamelaars de oorlogskas van Mussolini spekten
Vincent Prange, Oorlog over de Ara Pacis
Thom van Rossum, De serie uit 1930 ter ere van Vergilius
Ruud Koetsier, Italiaans en Romeins erfgoed in Libië en op postzegels (5)

Nummer 3
Jan de Rijke, Druktechniek en drukinkt toegepast voor Italiaanse postzegels, deel 1
Thom van Rossum, Wist u dat? – 2006
Vincent Prange, Zijn deze Balbo-brieven knappe vervalsingen?
Vincent Prange, Twee leuke kaarten uit Umago
Vincent Prange, Nieuwjaarkaart van de Nederlandse vredesmissie in Ethiopië
Vincent Prange, Posta pneumatica: hoe ging dat in Italië?
Ruud Koetsier, Italiaans en Romeins erfgoed in Libië en op postzegels (6)

Nummer 4
Vincent Prange, bespreking van Il Regno d’Italia, een onmisbaar nieuw boekwerk
Thom van Rossum, Reclamestempels op Italiaanse zegels

Nummer 5
Vincent Prange, Joodse vluchtelingen uit Bratislava via Rhodos naar een bijzonder ‘concentratiekamp’ in Italië
Vincent Prange, Waarom het steeds moeilijker wordt modern Italië gestempeld te verzamelen
Vincent Prange, Een raadsel ontsluierd: de propagandavervalsingen van Hitler en Mussolini

Nummer 6
Cees Ursem, Campione d’Italia: een klein Italiaans gebied met slechts acht jaar eigen postzegels
Thom van Rossum, De keurmeesters: de familie Diena

Jaargang 10 (2007)

Nummer 1
Jan de Rijke, Druktechniek en drukinkt toegepast voor Italiaanse postzegels, deel 2
Vincent Prange, De luchtpostserie van Rhodos nader bezien
Vincent Prange, Uitslag van de kerstprijsvraag 2006

Nummer 2
Vincent Prange, Het eerste WK voetbal met Italië
Vincent Prange, Nieuw licht op de eerste vluchten van Aero Espresso Italiano

Nummer 3
Vincent Prange, Hoe de Duitsers en Italianen in de Afrikaanse woestijn onder één postaal hoedje speelden
Vincent Prange, De zomerprijsvraag 2007
Vincent Prange, De Bocht van Kotor

Nummer 4
Thom van Rossum, De luchtpostzegels van Città del Vaticano
Vincent Prange, De laatste dagen van de Italianen in Noord-Afrika
Vincent Prange, Oplossing zomerprijsvraag 2007
Jan van Riel, De geschiedenis van Sicilië en de postzegels

Nummer 5
Vincent Prange, Een bijzonder congres en een bijzonder stempel: Terme di Calitea
Vincent Prange, Semi-officieel of nep in de woestijn?
Leo van der Meer, De derde Anniversario delle Vittoria (1921, Sassone 119-122): een serie voor de ware filatelist
Vincent Prange, De never ending story van de vliegmaatschappij LATI
Jan van Riel, Hoe de filatelie hielp bij de ramp van Messina in 1908

Nummer 6
Thom van Rossum, Kerkelijke Staat en Città del Vaticano, hoe zat dat nou?
Vincent Prange. Hotels in Libië en de Filatelie in dienst van het Toerisme.
Kerstprijsvraag
De Jubileumbijeenkomst was een fantastisch succes.
Reacties van de bezoekers van de jubileumbijeenkomst.
Nogmaals Messina
Inhoudsopgave jrg 7-10

Jaargang 11 (2008)

Nummer 1
Vincent Prange, Het isolement van Somalia tijdens de Tweede Wereldoorlog (1)
Thom van Rossum, Toch een zegel voor Fiume: politiek op postzegels
Vincent Prange, Ons clubblad in andere filatelistische bladen
Thom van Rossum, Recapito autorizzato
Vincent Prange, Twee leuke en zeer zeldzame LATI-vondstenVincent Prange, Wat is nu precies de tanding van die dure Parmeggiani?
Ruud Koetsier (aanvulling), Hotels in Libië en filatelie in dienst van het toerisme

Nummer 2
Vincent Prange, De blokkade van Chisimaio en Massaua in A.O.I (2)
Jan van Riel, De geschiedenis van de Italiaanse firmaperforaties
Cees Ursem, Augusto Massari componeerde een loflied op de filatelie
Vincent Prange, En nog meer Italiaanse zegels met een of meer gaatjes…

Nummer 3
Jan van de Vooren, De geschiedenis van de Italiaanse post in Smyrna
Vincent Prange, Naschrift over de blokkade van Italiaans Oost-Afrika (3)
Vincent Prange, De Italiaanse balloneenheid op LerosVincent Prange, Een Nederlandse maakt de Tweede Wereldoorlog mee op Rhodos
Vincent Prange, Keurmeesters maken soms meesterlijke vergissingen

Nummer 4
Thom van Rossum, Het Risorgimento verbeeld in postzegels
Dick Scheper, Italiaanse Levant-perfins uit Smyrna
Vincent Prange, Een dubbele oorlogsbuit
Ruud Koetsier, Libische wetenswaardigheden op Italiaans-Libische postzegels (1)
Heinz Findeiss, Nieuwe LATI-vondsten en de LATI-stempels
Vincent Prange, Filatelistische randverschijnselen (1): Belastingzegels in de Italiaanse gebieden

Nummer 5
Vincent Prange, De eerste luchtpostzegels van Italië en de gehele wereld
Ruud Koetsier, Libische wetenswaardigheden op Italiaans-Libische postzegels (2)
Thom van Rossum, Dante, een nadere toelichting is eigenlijk overbodig!
Vincent Prange, De nieuwe Sassone bewijst: postzegels zijn het nieuwe goud!

Nummer 6
Thom van Rossum, Tazio Nuvolari, een buitengewone autocoureur
Vincent Prange, De geschiedenis van de gebroeders Cosulich en de eerste luchtpostserie van Italië

Jaargang 12 (2009)

Nummer 1
Leo van der Meer, Campanile. Het instorten en het opbouwen van de campanile in Venetië
Leo van der Meer, Pauselijk hofleverancier
Vincent Prange, LATI
Vincent Prange, Ursem, Cees
Vincent Prange, Randverschijnselen in de Filatelie (2) Internationale antwoordcoupons
Vincent Prange, Rhodos. Een filatelistische rondreis door Italiaans Rhodos
Kerstprijsvraag 2008 Oplossing
Dick Scheper, Perfins of the Ottoman empire, Turkey, Creta and the Foreign Post Offices in the Levant

Nummer 2
Vincent Prange. Randverschijnselen in de Filatelie (3)
Vincent Prange. Pakketzegels en kaarten
Vincent Prange, Che dice?
Vincent Prange, Gomverkleuring
Vincent Prange, Auf der Heide, postzegelhandel
Vincent Prange, Mr X
Cees Ursem, Visitekaartje
Cees Ursem, Nalatenschapscommissie

Nummer 3
Leo van der Meer, Postzegelboekjes. De geheimen van de eerste Italiaanse postzegelboekjes
Vincent Prange, Che cosa dice?
Jan de Rijke, Zomerprijsvraag 2009
Wim Jansse, Rondzending

Nummer 4
Thom van Rossum, Fiume. De serie 10 jaar annexatie van Fiume (1924-1934)
Ruud Koetsier , Libische wetenswaardigheden op Italiaans-Libische Postzegels (3)
Stephan Jürgens, Dani, Enrico. De stempelmachine van Enrico Dani
Vincent Prange, Che cosa dice?
Vincent Prange, Postzegeltentoonstellingen
Vincent Prange, Dubbeldruk
Vincent Prange, Vervalsingen gevaarlijke
Vincent Prange, Propagandavervalsingen vervolg

Nummer 5
Leo van der Meer, Udine. Het dure noodzegeltje van Udine
Vincent Prange, Sassone 2010
Vincent Prange, Che cosa dice?
Vincent Prange, Postzegelveilingen
Vincent Prange, Vervalsingen kun je soms echt zelf herkennen
Vincent Prange, Zegelvervalsing
Vincent Prange, Stempelvervalsing
Vincent Prange, Opdrukvervalsing
Vincent Prange, Fantasie-opdrukken
Vincent Prange, Asmara, de Italiaanse stad in Eritrea, Werelderfgoed
Jan de Rijke, Zomerprijsvraag 2009 oplossing

Nummer 6
Stephan Jürgens, Pearson Hill. De experimenten met de stempelmachines van Pearson Hill
Vincent Prange, Niet-officiële opdrukken van Somalia
Jan de Rijke, Kerstprijsvraag 2009
Vincent Prange, Che cosa dice?
Vincent Prange, Filatelie in Italië in 2009
Leo van der Meer, Segnatasse per Vaglia, postzegels of belastingzegels?

Jaargang 13 (2010)

Nummer 1
Vincent Prange, Ethiopië. Een denkbeeldige reis door Ethiopië
Leo van der Meer, Casa del Pane
Jan de Rijke, Kerstprijsvraag 2009 oplossing
Vincent Prange, Pakketzegels. Duitse pakketzegels uit Thessaloniki
Thom van Rossum, Brievenbus. De geschiedenis van de brievenbus
Stephan Jürgens, Briefkaart met opdruk AMG VG (1946)
Vincent Prange, Che cosa dice?
Vincent Prange, Veilingen, Nederlandse

Nummer2
Leo van der Meer, Tandingen. Italiaanse zegels met verschillende tandingen
Vincent Prange, Prijzen in de Sassone (een vergelijk 2002-2010)
Vincent Prange, Ethiopië. Een denkbeeldige reis door Ethiopië (2)
Vincent Prange, Che cosa dice?
Vincent Prange, Sluitzegels
Vraag en (misschien) een antwoord
Jan de Rijke, Kerstprijsvraag 2009 de uitslag

Nummer 3/4
Jan de Rijke, Zomerprijsvraag 2010
Vincent Prange, Rome – Buenos Aires, De gewaagde vlucht van Lombardi en Mazzotti
Vincent Prange, Lombardi, Carlo Francesco
Vincent Prange, Ricognizione postale, postbewijszegel
Thom van Rossum, San Marino en de Verenigde Staten
Vraag en (misschien) een antwoord vervolg
Vincent Prange, Che cosa dice?
Vincent Prange, Verona, de beurs van
Thom van Rossum, Battaglia del Granco. De oorlog die Mussolini wèl won
Heinz Findeiss, LATI
Vincent Prange, Ethiopië. Een denkbeeldige reis door Ethiopië

Nummer5
Vincent Prange, Filatelistisch gefrankeerd
Vincent Prange, Bedarfsbrief
Vincent Prange, Overgefrankeerd
Vincent Prange, Welwillendheidsstempels
Vincent Prange, Vals of echt, ontdek het verschil
Vincent Prange, Molo. Het radiostation Molo in Tripoli
Jan de Rijke/ Zomerprijsvraag 2010 uitslag
Vincent Prange, Pinedo, Generaal Francesco opnieuw
Vincent Prange, Censuur . Een Vaticaanbrief gecensureerd in Italië
Heinz Findeiss, LATI
Leo van der Meer, Expreszegel, de onfortuinlijke expressezegel van 1 lire 20

Nummer 6
Thom van Rossum, Peking-Parijs, een Italiaanse prestatie in 1907 13, 6
Jan de Rijke, Wat is mijn verzameling Italiaanse postzegels waard (Zie de juiste versie in 14, 1)
Vincent Prange, Somalie, drie brieven uit Somalia 1938 – 1940
Vincent Prange, Filateliebureau van het Ministerie van Italiaans Afrika

Jaargang 14 (2011)

Nummer 1
Leo van der Meer, De zegels van Somalië met de olifant en de leeuw
Jan de Rijke, Wat een vondst!
Thom van Rossum, Oplossing kerstprijsvraag 2010
Jan de Rijke, Waardebepaling van verzameling Italiaanse postzegels

Nummer 2
Vincent Prange, De eerste zegels van de bevrijde eilanden van de Dodecanesos
Stephan Jürgens, De stempels van de Bickerdike-machine in Italië
Vincent Prange, Het eigenaardige 7,70 lire Balbozegel van 1930
Thom van Rossum, Een bijzondere dag – Una giornata particolare
Leo van der Meer, Over ‘inchiostrata’, ‘decalco’ en ‘stampa recto verso’

Nummer 3
Leo van der Meer, Gregorio Sciltian, een ‘Italiaanse’ schilder
Vincent Prange, Spiegeltje aan de wand: wat staat er op de achterkant
Jan de Rijke & Jan van Riel, Italiaanse perfins toegelicht
Jan de Rijke, Zomerprijsvraag 2011
Leo van der Meer, Prestito nazionale / Nationale lening

Nummer 4
Vincent Prange, Heel Italië verzamelen? Uw deelgebied langs onze meetlat!
Jan de Rijke, Een bijzondere vondst: keramische Italiaanse postzegels
Thom van Rossum, De herdenkingsserie van Manzoni uit 1923
Cees Ursem, Eofilatelie of prefilatelie: een zeer boeiend verzamelgebied

Nummer 5
Vincent Prange, Het laatste deel van onze reis door Ethiopië (deel 4)
Vincent Prange, Spiegeltje aan de wand: wat staat er op de achterkant (2)
Jan de Rijke, Uitslag zomerprijsvraag 2011
Vincent Prange, De wereld op z’n kop
Vincent Prange, Libië anno 1930 – Libië anno 2011: de geschiedenis herhaalt zich

Nummer 6
Vincent Prange, Hé, daar heeft de postbode even niet opgelet
Thom van Rossum, Kerstprijsvraag 2011
Thom van Rossum, Ferrovia retica dell’Albula e del Bernina – patrimonio mondiale
Harry Nieuwstraten, De Juliaanse en Gregoriaanse tijdrekening
Quirijn Mulder, Een bijzondere zomervakantie in Italië

Jaargang 15 (2012)

Nummer 1
Vincent Prange, De ontwikkeling van de luchtpostverbindingen met Italiaans Oost-Afrika
Thom van Rossum, De antwoorden op de Kerstprijsvraag 2011
Vincent Prange, Een verzamelgebied langs onze meetlat: San Marino
Heinz Findeiss, Heel bijzonder: kaarten verzonden per LATI
Vincent Prange, Nog een verzamelgebied langs de meetlat: Vaticaan

Nummer 2
Vincent Prange, De Italiaanse verovering van Engels Somaliland
Vincent Prange, Het korte bestaan van Aviotrasporti S.A.
Thom van Rossum, Het rumoer rond Arbe e Veglia (nu: Rab en Krk)
Vincent Prange, Italië: eldorado voor de motiefverzamelaar

Nummer 3
Jan de Rijke, Mijn gestempelde Italiaanse postzegels
Jan van Riel, Gouden Jan
Jan de Rijke, Zomerprijsvraag: 25 Maffiabazen???

Nummer 4
Cees Ursem, Postzegelavonturen op de Galapagos
Leo van der Meer, ‘Onleesbare’ getallen op postzegels
Vincent Prange, Oplichters en vervalsers; de Carabinieri pakt ze allemaal!
Vincent Prange, Dankzij Italië komen de beste marathonlopers uit Italië

Nummer 5/6
Vincent Prange, De lotteria automobilistica di Tripoli
Vincent Prange, Versnelling van de postverbindingen vanuit Somalia
Jan de Rijke, De zomerprijsvraag; een lastige opdracht?
Thom van Rossum, Mussolini hoog te paard
Thom van Rossum, Umberto II, een koning van korte duur
Thom van Rossum, Kerstprijsvraag 2012

Jaargang 16 (2013)

Nummer 1
Leo van der Meer, Militaire kaarten uit de Eerste Wereldoorlog
Jan de Rijke, Het Mussolinikanaal door Antonio Pennacchi
Vincent Prange, Tot hoever moet je als verzamelaar gaan?
Stephan Jürgens, Nieuwe catalogus van de Italiaanse machinestempels verschenen
Jan van Riel, Treinpostkantoren (T.P.K.) op hun route naar de Italiaanse noordgrenzen (overdruk uit de eerste nummers van Filitalia)

Nummer 2
Heinz Findeiss, Een LATI-brief met een verhaal
Vincent Prange, Plaatsnamen van de ex-koloniën, heel verwarrend!
Thom van Rossum, ‘Ode’ aan Berlusconi
Vincent Prange, Zie ik nou dubbel of is dat een echte misdruk?
Thom van Rossum, Uitslag kerstprijsvraag 2012
Jan van Riel, Treinpostkantoren (T.P.K.) op hun route naar de Italiaanse noordgrenzen (deel 2)

Nummer 3
Thom van Rossum, De geschiedenis van de Duitse bezetting van Zara
Vincent Prange, het schemergebied van echt, onecht en bogus
Vincent Prange, Zomerprijsvraag 2013

Nummer 4
Cees Ursem, ‘In un anno e mezzo ricco, dopo un anno di morte’
Jan van Riel, Treinpostkantoren (T.P.K.) op hun route naar de Italiaanse noordgrenzen (deel 3)

Nummer 5
Leo van der Meer, Spoprastampi in albino? Dat zijn blinddrukken
Stephan Jürgens. Een stempelmachine die vele gebruikers overleefde
Vincent Prange, Zomerprijsvraag te moeilijk?
Vincent Prange, De Italiaanse bezetting van de Sporaden en Cycladen
Leo van der Meer, Het tentoonstellingsvignet van Tilburg

Nummer 6
Vincent Prange, De ontwikkeling van de luchtpost van en naar de Egeo
Jan de Rijke, Kerstprijsvraag 2013

Jaargang 17 (2014)

Nummer 1
Vincent Prange, De geschiedenis van Somalia AFIS
Vincent Prange, Che cosa dice?
Leo van der Meer, De achtergrond van de B.L.P. zegels

Nummer 2
Vincent Prange, Che cosa dice?
Thom van Rossum, De gebroeders Bandiera geëerd door de R.S.I.
Uitslag kerstprijsvraag
Vincent Prange, Somalia AFIS (deel 2)

Nummer 3
Vincent Prange, De geschiedenis van de postzegels van Somalia AFIS (deel 3)
Vincent Prange, Che cosa dice?
Vincent Prange, Post van Duitsers in Italiaans Afrika
Een echte Italiaanse vakantie prijsvraag

Nummer 4
Vincent Prange, Somalia na 1960 (slot)
Vincent Prange, Che Cosa Dice
Vincent Prange, Verzamelaarsloketten in Italië dicht
Thom van Rossum, Fascistische propaganda
Jan van Riel, Zomaar een censuurbrief uit de 2e wereldoorlog
Thom van Rossum, Een serie voor een korte vriendschap
Vincent Prange, Het gebruik van de “vriendschapszegels

Nummer 5
Hai Webers, Maria Montessori en Nederland
Vincent Prange, Uitslag zomerprijsvraag
Heinz Findeiss, Nieuwe ontdekkingen LATI
Vincent Prange, Postzegelcrisis in Ethiopië
Vincent Prange, 1911: 50 jaar koninkrijk Italië
Vincent Prange, De lijkwade van Turijn
Vincent Prange, De nieuwe Sassone 2015
Vincent Prange, Che cosa Dice

Nummer 6
Leo van der Meer, 1911 50 jaar koninkrijk Italië-2
Vincent Prange, Che cosa dice?
Vincent Prange, Zomaar wat kerst en nieuwjaarsgroeten
Heinz Findeiss, 75 jaar LATI
Vincent Prange, Libia pittorica: oneindig veel mogelijkheden

Jaargang 18 (2015)

Nummer 1
C. Ursem, E. Vangelli, Veelzijdig ontwerper
Vincent Prange, Zomaar een mooie brief
Vincent Prange, De eerste serie van Italië
Vincent Prange, Een LATI- brief uit Libia
Thom van Rossum, De mooie Postzegels van SMOM
Leo van der Meer, De opdrukken op de zegels van 50 jaar koninkrijk

Nummer 2
Leo van der Meer, Buenos-Ayres of Buenos Aires?
Jan de Rijke, Rommel of rijkdom?
Vincent Prange, Back of the book-zegels!
Vincent Prange, Een geslaagde parodie
Vincent Prange, Villaggio Duca degli Abruzzi

Nummer 3
Zomerprijsvraag filitalia 2015
Vincent Prange, Nieuwe vondsten van Lati-brieven
C. Ursem, Voorfilatelie onder de aandacht.
Thom van Rossum, De serie ‘democratica’ als nieuw geluid
Jan de Rijke, Klapper in de rondzending

Nummer 4
Vincent Prange, Handtekeningen van ontwerpers
Vincent Prange, De Volta herdenking 1927
C. van Ursem, Een bezoekje aan een expert, Raffaele Diena
Leo van der Meer, De expres-zegels van Venezia Giulia
Leo van der Meer, Postzegels bij gebrek aan kleingeld

Nummer 5
Vincent Prange, Ierland, New York, Vaticaan, Tokio, Groningen
Quirijn Mulder, Crowdfunding avant la lettre
Jos Boes, Ook rare post uit Italië ontvangen?
Dr. Heinz Findeiss, Nog wat LATI-nieuwtjes
Vincent Prange, De nieuwe Sassone 2016
Mieke Flemming, Een kijkje achter de schermen van een filatelist, Leo van der Meer
Thom van Rossum, Adressering in verleden en heden
Vincent Prange, De oorlog was eindelijk voorbij…
Leo van der Meer, Het identificeren van op elkaar lijkende zegels

Nummer 6
Leo van der Meer, Een Belgische prijs voor een Italiaanse zegel
Leo van der Meer, Afstempeling portalettere
Jan de Rijke, Onze beroemde Kerstprijsvraag

Jaargang 19 (2016)

Nummer 1
Vincent Prange, Italiaanse krijgsgevangenen en het Vaticaan
Vincent Prange, Hoe kan je een verzameling opleuken
Vincent Prange, Ontwerpers van postzegels (3)

Nummer 2
Cees van Ursem, Ridders van het Gulden Spoor
Jan van Riel, Perfin B. & M.
Quirijn Mulder, Crowdfunding in de Filatelie deel 2
Jan de Rijke, Een andere kijk op uw verzameling

Nummer 3
Cess Ursem, Vignette pro vittime Politiche: zegels met een verhaal
Cees Ursem, Het drama van Fosse Ardeatine
Jan van Riel, Perfin in de Olie: C
Vincent Prange, Overpeinzingen van een verzamelaar
Jan de Rijke, Italiaanse Postzegels en wiskunde als hobby

Nummer 4
Vincent Prange, Een Koninklijke vliegtocht in 1914

Nummer 5
Jan van Riel, Een Farmaceutische perfin (C E)
Vincent Prange, De nieuwe Sassone 2017
Vincent Prange, Wat niet in de Sassone staat
Leo van der Meer, Een Belgische prijs voor een Italiaanse zegel
Leo van der Meer, Het Groninger museum (Ettore Sottsass jr,)

Nummer 6
Vincent Prange, Bladeren door mijn verzameling, kijkt U mee?
Jan van Riel, Een wijnperfin (F.G. & C.)
Vincent Prange, Hoe kan ik door slim bieden op Ebay winnen?
Vincent Prange, Veroverd op internet
Ruud Koetsier, Italiaans en Romeins erfgoed in Libia

Jaargang 20 (2017)

Nummer 1
Quirijn Mulder, Onderzoek naar prijsveranderingen van 2013 tot 2017
Thom van Rossum, Opera Nazionale Balilla (ONB)
Jan van Riel, Een Glutenvrije Perfin, G. & F.B.

Nummer 2
Jan de Rijke, Chemie en Italiaanse postzegels
Vincent Prange, Brief van en aan een Italiaanse onderkoning (Generaal Rodolfo Graziano)
Jan van Riel, Een Alpaca Perfin (BMF)
Vincent Prange, Het verborgen leven van Mussolini

Nummer 3
Henk Bosman, De vakantieavonturen van Henk Bosman(De Italiaanse filatelistische dienst)
Jan de Rijke, Vakantie op Mauritius
Vincent Prange, Afgekeken van de Italianen (Iwo Jima)
Leo van der Meer, Nog een vakantie ervaring (brievenbussen in Peru)

Nummer 4
Joop van de Vate, De raadsels rond de Atoomgeleerde Majorana
Leo van der Meer, Hoe herken je de verschillende zegels 15 c. Michetti rechtskijkend

Nummer 5
Leo van der Meer, Ontwerpfouten op Italiaanse postzegels
Vincent Prange, De Sporadi- en Cicladi-stempels
Leo van der Meer, Randverschijnselen (fouten op de velrand)
Cees van Ursem, Europa schatplichtig aan Montecassino en de heilige Benedictus
Vincent Prange, De Sassone 2018 versus 2017
Charles Kalhoven, Het Postmuseum in Triëst

Nummer 6
De Jubileumbijeenkomst

Jaargang 21 (2018)

Nummer 1
Vincent Prange, Africa Orientale Italiana (A.O.I.)
Vincent Prange, Wat is de waarde van dit kaartje met zegels?
Jan van Riel, Een kaasperfin (E G)

Nummer 2
Vincent Prange, Eritrea I
Jan van Riel, Een Cichoreiperfin (FAGO)

Nummer 3
Vincent Prange, Cerigo, Paxo en Santa Maura
Vincent Prange, Eritrea II
Vincent Prange, Halve Italiaanse handelsvloot in één klap verloren
Marco Rorai, I piu bel francobollo dell’Anno
Vincent Prange, Het ultieme bewijs van een verbranding van de onuitgegeven militaire postzegels van de A.O.I.
Jan van Riel, Perfin van fabrieken die spoorwegmaterieel, Artillerie en gevechtsvliegtuigen maakten (O.M.I.)

Nummer 4
Vincent Prange, Een knappe vervalsing
Jan van Riel, ‘Wollen Tuch’, ‘La Tessile’ (W.T.)
Vincent Prange, Cerigo, Paxo en Santa Maura
Leo van der Meer, Afwijkingen of drukuitschot? De Sassone neemt ze wel op

Nummer 5
Vincent Prange, Libia I
Jan van Riel, Een Veren perfin (F.B.)
Ko Zegerman, Een zakenreis naar de Middellandse Zee
Guerrino Massanto, Tranen van het Front

Nummer 6
Vincent Prange, Libia II
Jan de Rijke, Zo verkoopt U uw postzegels
Jan van Riel, Een zaden perfin (D & C.)

Jaargang 22 (2019)

Nummer 1
Vincent Prange, De Postzegels van Libia (slot)
Jan van Riel, Een reclame perfin (U P)

Nummer 2
Heinz Fideis en Vicent Prange, Wat Lati nieuwtjes
Vincent Prange, Italiaanse overheid contra de postzegels en brievenverzamelaars
Vincent Prange, PostNL en Collectclub
Vincent Prange, Opbrengsten postzegels van ons gebied
Vincent Prange, De kwaliteit en prijzen op onze veilingen
Vincent Prange, De Postzegels van Italiaans Somalia

Nummer 3
Vincent Prange, Etiopia toen en nu
Jan van Riel, Een waterdichte stoffen perfin (SR)
Leo van der Meer, drukafwijkingen

Nummer 4
Vincent Prange, Somalia deel 2, de jaren dertig
Leo van der Meer, nieuwe aanwinst
Jan van Riel, een Maggi perfin (M)

Nummer 5
Jan van Riel, Een perfin van een kwekerij en tuincentrum (F.I. en I.F.M.)
Vincent Prange, De nieuwe catalogi
Heinz Findeis en Vincent Prange, Wat LATI curiosa
Vincent Prange, De zegels van Italiaans Somalia (slot)

Nummer 6
Vincent Prange, Een randverschijnsel in Libia
Jan van Riel, Een smederij perfin (F.V. en ILVA)

Jaargang 23 (2020)

Nummer 1
Thom van Rossum, Trompetgeschal en fascistisch gebral: resultaat van een regime na tien jaar
Leo van der Meer, Data van de3 Fascistische jaartelling
Vincent Prange, Hoe zag die tentoonstelling er eigenlijk uit? (Mostra della rivoluzione Fascista)
Uitslag winterprijsvraag
Jan van Riel, Giovanni Ambrosetti trasporte internazionale
Jan van Riel een elektrische isolatie perfin
Leo van der Meer, Afwijkingen op postzegels (Serie Mazzini 1922)

Nummer 2

Jan van Riel, Een Juweel van een perfin, G. & Z.
Charles Kalkhoven, Lombardije-Venetië: een filatelische puzzel
Jan van Riel, een smeerolie perfin: E.R.
Jan Heijs, Frankrijk boos op Italië over zegel herdenking mars op Rome
Vincent Prange, Che cosa dice
Vincent Prange, onze zomerprijsvraag
Vincent Prange, Een bijzondere brief uit 1940 (Griekse bezetting van Italiaans Albanië)
Ton van der Meij, De Sardijnse paardjes of Cavellini voorloper van het postwaardestuk
Vincent Prange, San Marino: een klein landje met grote zegels
Vincent Prange, nieuwe aanwinsten
Vincent Prange, de ontwerpen van Mezzana
Vincent Prange, Een supervondst op Ebay gemist (Brief Aero Espresso Italiana)
Vincent Orange, Maestro muziek, Een loflied op de Italiaanse verovering van Libië
Jan van Riel, de driehoekzegels van Messina 1909

Nummer 3

Vincent Prange Uitslag zomerprijsvraag (Dit zijn de vijf duurste zegels van Italië)
Vincent Prange, Dit is het duurste zegel van de Kerkelijke Staat
Leo van der Meer, Ontwerpfouten op postzegels (2)
Leo van der Meer, Vraagje over de kerken op de zegels van het heilige jaar van 1950
Jan van Riel, Een papier perfin
Vincent Prange, Onze bijeenkomst in Castricum
Guy Coutant, De eskadervlucht Italië – Brazilië van 1930
Thom van Rossum, Garibaldi, de nationale held van Italië
Vincent Prange, Che cosa dice?
Vincent Prange, Wat zweeft daar boven de markt?

Jaargang 24 (2021)

Nummer 1
Tom Tacken, Gabriele d’Annuncio en het hongeren en dorsten naar glorie
Vincent Prange, Paniek bij verzamelaars Nederland?
Vincent Prange, Een prachtig boekje over Eritrea
Leo van der Meer, Anno Santo 1950, Dit zijn de kerken
Jan van Riel, Een bank met vele soorten Perfins
Jan van Riel, De tempels van Philae
Vincent Prange, nog wat over Eritrea en Somalia

Nummer 2/3
Leo van der Meer, Afstempeling ‘Portalettere’
Jan van Riel, Een lampen perfin
Thom van Rossum, De herdenkingsserie van Manzoni uit 1923
Vincent Prange, Een bijzondere aankoop
Vincent Prange, Verzameling last day covers (uit de Italiaanse koloniën)

Nummer 4

Charles Kalkhoven, Istrië, de grenzen verlegd
Jan van Riel, Een gasmasker perfin
Vincent Prange, Che cosa dice?
Vincent Prange, De passie van Italië voor voetbal
Vincent Prange, Zomaar wat briefjes
Leo van der Meer, Afwijkingen op Italiaanse zegels (Manzoniserie 1923)
Vincent Prange, Het geheim van Sifan Hassan (Hardloper uit Ethiopië)

Nummer 5/6

Leo van der Meer, Valori Gemelli
Thom van Rossum, Alle Italiaanse reclameaanhangsels uitgelegd
Theo Admiraal, Che Casino in ufficio postale
Vincent Prange, Eindejaars prijsvraag
Vincent Prange, Che cosa dice?
Vincent Prange, Dec plaatjes (pittorica) serie van Somalia 1932 en 1935
Leo van der Meer, Afstempeling ‘portalettere’ (2)

Jaargang 25 (2022)

Nummer 1
Vincent Prange, Oorlogsbuit en Bogus uit de Afrikaanse woestijn
Jan van Riel, Een aquaduct perfin
Vincent Prange, De bijzondere rol van LATI na het uitbreken van de WO II
Vincent Prange, ‘Ik zie de toekomst toch nog zonnig tegemoet’ (interview met de directie Corinphila)

Nummer 2/3

Jan van Riel, A.G. ‘Assicurazioni Generali’ een verzekering perfin
Vincent Prange, De Italiaanse verovering van Engels Somaliland
Vincent Prange, Italiaanse koloniën gestempeld verzamelen?
Vincent Prange, Een nieuwe aanwinst
Vincent Prange, De meesterzet van Mussolini
Vincent Prange, Echt waar wij bestaan 25 jaar

Nummer 4/5
Leo van der Meer, De zegels van Nestore Leoni
Jan van Riel, Een Metaalfabriek Perfin
Henk Bosman, Viva La Filatelia in Italia
Thom van Rossum, Tien jaar annexatie van Fiume (1924-1934)
Jan van Riel, Onderzoek naar een kleding perfin
Thom van Rossum, Uberto II, een koning van korte duur
Quirijn Mulder, Prijsveranderingen van 2012 tot 2022
Vincent Prange, Iets in het buitenland kopen en aangetekend laten toezenden? Pas dan Op !
Ton Dietz, belangrijke studie African Postal Heritage Papers