De rondzendleider probeert de deelnemers aan de rondzending regelmatig van een zending te voorzien. Wij verzoeken de deelnemers om de rondzending, als dat mogelijk is, binnen 3 werkdagen door te sturen. De kopers betalen geen provisie over het uitgenomen bedrag.
Bij de inzenders van de boekjes wordt 10% van de verkoop ingehouden ten behoeve van de vereniging.
De verzending per post is alleen toegestaan als “Verzekerd Pakket” met waarde aanduiding.
Persoonlijke overhandiging is uiteraard ook toegestaan.
Van de verzendkosten kunt u €10,00 declareren tegen overlegging van (een kopie van) het verzendbewijs bij de penningmeester. Verrekening met de uitnamen is niet toegestaan.
Afrekening gaarne zo spoedig mogelijk op bankrekening NL17RABO0346819369 ten name van Filitalia.
Buitenlandse leden kunnen vanwege verzekeringsproblemen geen gebruik maken van onze rondzendservice.
Het inzenden van rondzendboekjes wordt zeer op prijs gesteld, want zonder boekjes geen rondzending.
Onze rondzendleider J.J.C. van Riel (Jan) is als volgt te bereiken:
Adres: Pirola 9 1902JR Castricum
Tel: 0251-655778
Mail: [email protected]