Lidmaatschap

Het lidmaatschap kost slechts 15 per jaar en dat bedrag kan worden overgemaakt op bankrekening 346819369 tnv Ver. Filitalia te Oostvoorne. Buitenlandse leden betalen i.v.m. de hogere verzendkosten voor het clubblad buiten Nederland 20 contributie per jaar. Dit bedrag kan binnen de EU kosteloos overgemaakt worden op IBAN NL17RABO0346819369 met BIC RABONL2U t.n.v. Ver. Filitalia te Oostvoorne.
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 1 januari, maar uw opzegging moet voor 1 oktober binnen zijn. Opzeggingen na deze datum kunnen niet meer in behandeling worden genomen aangezien een gedeelte van de contributie aan de Bond moet worden afgestaan.
Aanmeldingen kunnen mondeling, schriftelijk of per e-mail plaats vinden. Het lidmaatschap gaat in zodra uw eerste contributiebetaling is ontvangen.

Foreign membership

Although Filitalia is a Dutch speaking society for Italian Stamp collectors, we do accept foreign members as well. Full foreign membership costs 20 EURO per year. In case you do not want to receive our Dutch magazine four times a year, membership at a reduced cost of 15 EURO per year is also possible. Membership gives you the right to bid in auctions. Your membership fee can be paid free of charge within the European Union on bank account IBAN NL17RABO0346819369 with BIC RABONL2U on behalf of Vereniging Filitalia in Oostvoorne, the Netherlands.

Voor aanmelding gelieve de volgende gegevens in te vullen:

Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
Geboortedatum:
E-mail:
Verzamelgebied(en):

Aangemeld door / via:

Ik wil lid worden van de rondzending:
Ruimte voor extra informatie


Bedankt voor het invullen. Klik op OK om het formulier weg te sturen.