Inhoud clubbladen 2013

Nummer 1
Leo van der Meer, Militaire kaarten uit de Eerste Wereldoorlog
Jan de Rijke, Het Mussolinikanaal door Antonio Pennacchi
Vincent Prange, Tot hoever moet je als verzamelaar gaan?
Stephan Jürgens, Nieuwe catalogus van de Italiaanse machinestempels verschenen
Jan van Riel, Treinpostkantoren (T.P.K.) op hun route naar de Italiaanse noordgrenzen (overdruk uit de eerste nummers van Filitalia)

Nummer 2
Heinz Findeiss, Een LATI-brief met een verhaal
Vincent Prange, Plaatsnamen van de ex-koloniën, heel verwarrend!
Thom van Rossum, 'Ode' aan Berlusconi
Vincent Prange, Zie ik nou dubbel of is dat een echte misdruk?
Thom van Rossum, Uitslag kerstprijsvraag 2012
Jan van Riel, Treinpostkantoren (T.P.K.) op hun route naar de Italiaanse noordgrenzen (deel 2)

Nummer 3
Thom van Rossum, De geschiedenis van de Duitse bezetting van Zara
Vincent Prange, het schemergebied van echt, onecht en bogus
Vincent Prange, Zomerprijsvraag 2013

Nummer 4
Cees Ursem, 'In un anno e mezzo ricco, dopo un anno di morte'
Jan van Riel, Treinpostkantoren (T.P.K.) op hun route naar de Italiaanse noordgrenzen (deel 3)

Nummer 5
Leo van der Meer, Spoprastampi in albino? Dat zijn blinddrukken
Stephan Jürgens. Een stempelmachine die vele gebruikers overleefde
Vincent Prange, Zomerprijsvraag te moeilijk?
Vincent Prange, De Italiaanse bezetting van de Sporaden en Cycladen
Leo van der Meer, Het tentoonstellingsvignet van Tilburg

Nummer 6
Vincent Prange, De ontwikkeling van de luchtpost van en naar de Egeo
Jan de Rijke, Kerstprijsvraag 2013